mandag 2. mars 2015

1. mars og søndagstur "på gjengrodde stier"
Mykje regn og vind siste dagane, ikkje mykje vi har sett til sola som vi har hatt i snart 2 veker.  Det var eit len midt på dagen og vi tok ein biltur til Stårheim og Stårheimsdalen.  Den garden som ligg lengst oppe i dalen på nordvest sida av elva, "Berget" eller "Nyberget", var barndomsheimen til oldemor Anne Botn, mor til farmor Anna Samuline Botn Torvik.  Oldemor var gift med Jørgen (Jørn) Botn, bonde, lærar og klokkar i Stårheim.  Farmor Anna var 11 år då mor hennar døde i 1893. Dei var 5 syskjen, ho einaste jenta som sikkert måtte ta mykje av ansvar for dei 3 yngre brødrene.  Året etter gifta faren seg opp att med syster til Anne, Helene Berge, og det kom fleire småsyskjen.

Ingen kommentarer: