tirsdag 17. juli 2012


I dag feirer Elin og Jostein 30 års bryllaupsdag. Vigsla var på prestekontoret i den gamle prestegarden på Vereide. Presten som vigde dei var Asbjørn Gjengedal. Forlovarar var bror til Jostein, Kristen, og Bodil, syster til Elin. Foreldra til Jostein og Elin + kona til Kristen, Marit, og veslejenta deira, Marianne, var også med under vigsla. Etter vigsla bar turen ut til Harpefossen Fjellstove der det vart ein fin bryllaupsfest med slekt og venner. Kjømeister var Kristen Moen frå Gloppen. Far til Jostein, Olav Grov, heldt velkomsttala ved middagsbordet. Veret var pent, men kjøleg (utdrag frå mor Astrid si dagbok).