fredag 17. mars 2017

Utsikt frå Hogaåsen søndag 14. mars 2017Hogaåsen er det nye boligbyggefeltet i Nordfjordeid.  Det ligg aust om Myklebuståsen, og der er tilkomst med bil heilt opp til Vårsetra på nordsida av Eidsdalen.  Byggefeltet er klargjort for 39 bustadtomter og eit flott leike-/fritids-område.  Lett tilkomst til skog og fjell, eks. Fossane.  Nedst i venstre hjørne ligg Fjordhestsenteret.  Nybygget midt på bildet er det nye Omsorgssenteret i Eid kommune som er klart for innflytting 3. april 2017.  Stor byggeaktivitet i sentrum også, med AMFI og stor bustadblokk i sjøkanten vest for amfiet.