torsdag 29. november 2012

NovemberNo er Mariusen til Kristine ferdig, har brukt dagen i dag på montering, eit storarbeid berre det.  Det går ikkje så fort med meg, er redd å gjere noko feil, kjøpte tråd i byrjinga av oktober. Det var godt å vere ferdig med den før julestrida set inn.